Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 145-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  145-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.11.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Zosilnenie nosných konštrukcií profilovanou výstužou  
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina;
Politechnika Świętokrzyska, Kielce University of Technology; Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bahleda František, Ing., PhD.; Komenského 255/6, 015 01 Rajec; SK;
Gocál Jozef, Ing., PhD.; Kempelenova 3413/17, Žilina;
Prokop Jozef, Ing., PhD.; Novoť 453, 029 55 Novoť; SK;
Gago Filip, Ing., PhD.; Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča; SK;
Wdowiak-Postulak Agnieszka, Ing., PhD.; Macierzy Szkolnej 7, 29-105 Krasocin; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 145-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 145-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.11.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.11.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 16.11.2022 Typ Doručené
Opis 16.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 16.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.11.2022 Typ Doručené
PUV 145-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku