Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 145-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  145-2021 
(22)  Application Date  06.10.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification   
(54)  Title  Energeticky efektívnejší náhon kolesového bicykla 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Čebík Jozef, Ing.; Pribinova 35/1113, 053 11 Smižany; SK 
(72)  Inventor(s)  Čebík Jozef, Ing.; Pribinova 35/1113, 053 11 Smižany; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 145-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 145-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.10.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 06.10.2021 Type Delivered
1b Anotácia 06.10.2021 Type Delivered
1c Opis 06.10.2021 Type Delivered
1d Výkresy 06.10.2021 Type Delivered
1e Výkresy 06.10.2021 Type Delivered
1f Výkresy 06.10.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 07.10.2021 Type Delivered
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 07.10.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.10.2021 Type Payment
5 rozhodnutie o zastavení konania 23.11.2021 Type Sent document
PUV 145-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku