Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 144-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  144-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2020-38185 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.11.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 7/00   
(54)  Názov  Termoterapeutický prostriedok  
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Přecechtěl Milan, Ing.; Trávnická 2423/29, 796 01 Prostějov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Přecechtěl Milan, Ing.; Trávnická 2423/29, 796 01 Prostějov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 144-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 144-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.10.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 06.10.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 06.10.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 06.10.2021 Typ Doručené
1e Doklad o práve prednosti 06.10.2021 Typ Doručené
1f Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
1g Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
1h Anotácia 06.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.10.2021 Typ Doručené
3 Oznámenie k poplatkom 07.10.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 07.10.2021 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.10.2021 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 20.10.2021 Typ Doručené
5a Doklad o práve prednosti 20.10.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 20.10.2021 Typ Doručené
PUV 144-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku