Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 144-2020
(11)  Utility Model Number  9223 
(21)  Application Number  144-2020 
(22)  Application Date  17.08.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  14.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  14.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  15.06.2021 
(51)  International Patent Classification  A63C 19/02  A63B 71/02  E01C 13/04   
(54)  Title  Univerzálne ihrisko 
(57)  Abstract  Univerzálne ihrisko pozostáva z hernej plochy (1) a okrajovej časti (2), z osvetlenia (3) umiestneného v rohoch univerzálneho ihriska a osvetlenia (4) umiestneného na okrajoch stredovej čiary univerzálneho ihriska, dvoch bránok (5) s basketbalovými košmi a s posilňovacím vybavením, nerovnomerného oplotenia (6), úderových stien (7) umiestnených na zadných stenách univerzálneho ihriska a lavičiek (8). Herná plocha (1) je vyspádovaná a vybavená hernými čiarami. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Matis Juraj, Dr.; Donnerova 3, 841 05 Bratislava 4; SK 
(72)  Inventor(s)  Matis Juraj, Dr.; Donnerova 3, 841 05 Bratislava 4; SK 
(74)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  17.08.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 144-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 144-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.08.2020 Type Delivered
1a Opis 17.08.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.08.2020 Type Delivered
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 17.08.2020 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.08.2020 Type Payment
5 Odpoveď na správu úradu 26.08.2020 Type Delivered
6 Doplnenie materiálov 28.08.2020 Type Delivered
6a Výkresy 28.08.2020 Type Delivered
7 Doplnenie materiálov 14.09.2020 Type Delivered
7a Opis 14.09.2020 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.11.2020 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 09.01.2021 Type Delivered
9a Sprievodný list 09.01.2021 Type Delivered
9b Plná moc 09.01.2021 Type Delivered
9c Opis 09.01.2021 Type Delivered
9d Výkresy 09.01.2021 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 09.01.2021 Type Delivered
10a Plná moc 09.01.2021 Type Delivered
11 oznámenie o zápise zmeny 12.01.2021 Type Sent document
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.01.2021 Type Internal Letter
14 výsledok rešerše 11.02.2021 Type Internal Letter
15 oznámenie o výsledku rešerše 11.02.2021 Type Sent document
16 pokyn na zverejnenie PÚV 11.02.2021 Type Internal Letter
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.06.2021 Type Internal Letter
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.07.2021 Type Sent document
PUV 144-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2021 Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku