Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 144-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  144-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03D 5/06  F03D 9/25  F03D 13/20   
(54)  Názov  Veterná multiturbína 
(57)  Anotácia  Veterná multiturbína na využitie energie vetra multirotorovým spôsobom obsahuje osku rotorov (1), ktorá je prichytená v držiaku (13) výkyvne aj otočne. Listy (4) sú prichytené na uloženie (8) a rozmiestnené aspoň do dvoch rotorov nad sebou, vystužené spodnými profilmi (5) a zavesené na profiloch (3). Ako priečna plocha (12) na zdvíhanie prúdu vzduchu môžu slúžiť hory, žľaby, sedlové aj rovné strechy, boky vozidiel a lodí. Multiturbína pri vhodnom usporiadaní takmer odstraňuje záťaž na základy, čo je vítané osobitne na horách a na morskej hladine. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica 153, 032 02 Liptovská Sielnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica 153, 032 02 Liptovská Sielnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2020 06/2020 BA2K
 
PUV 144-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 144-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 30.09.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.09.2019 Typ Doručené
1c Anotácia 30.09.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 30.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.10.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.10.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 28.11.2019 Typ Doručené
5a Opis 28.11.2019 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 28.11.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.01.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.02.2020 Typ Doručené
7a Opis 12.02.2020 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 12.02.2020 Typ Doručené
7c Anotácia 12.02.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.02.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 08.04.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 08.04.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 08.04.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 08.04.2020 Typ Interné listy
PUV 144-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku