Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 143-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  143-2021 
(22)  Application Date  04.10.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  G06Q 10/00   
(54)  Title  Systém na rozoznávanie „AML rizika“ pre obchodovanie s kryptomenami – BC AML 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Digital Systems a.s.; Za hradbami 7, 902 01 Pezinok 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Droba Pavol, Mgr.; Žltá 3896/2A, 851 07 Bratislava - mestská časť Čunovo; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 143-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 143-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.10.2021 Type Delivered
1a Opis 04.10.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 04.10.2021 Type Delivered
1c Výkresy 04.10.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 04.10.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.10.2021 Type Payment
4 správa o prieskume vecné chyby 16.11.2021 Type Sent document
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.10.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 15.11.2021 Type Delivered
PUV 143-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku