Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 143-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9217 
(21)  Číslo prihlášky  143-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 31/08  A01N 31/16  A01N 65/22  A01N 65/28  A01N 25/02  A01N 25/08  A01N 25/18  A01P 1/00  A61L 2/16  A61L 9/015   
(54)  Názov  Dezinfekčné a antiseptické prostriedky 
(57)  Anotácia  Dezinfekčné a antiseptické prostriedky obsahujú tymol a/alebo eugenol, resp. tymiánovú a/alebo klinčekovú silicu. Môžu byť použité vo forme aerosólu na povrchovú dezinfekciu predmetov, vo forme gélu na dezinfekciu rúk alebo vo forme pár pri odparovaní týchto prostriedkov. Môžu sa tiež použiť na výrobu textilných alebo papierových utierok alebo na výrobu pevného alebo tekutého mydla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.08.2024 
   Maximálna platnosť do  14.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 143-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 143-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.08.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.08.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 14.08.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.08.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 25.08.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 27.08.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.10.2020 Typ Doručené
6a Nároky na ochranu 19.10.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.10.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 20.11.2020 Typ Doručené
8a Nároky na ochranu 20.11.2020 Typ Doručené
10 správa o prieskume vecné chyby 02.12.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Typ Doručené
11a Nároky na ochranu 18.12.2020 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.12.2020 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 01.02.2021 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 02.02.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 02.02.2021 Typ Odoslané
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.06.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.06.2021 Typ Odoslané
PUV 143-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku