Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 141-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  141-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.10.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24H 1/00   
(54)  Názov  Vykurovacie teplovodné zariadenie s detekciou úniku 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica 1; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bolebruch Marek, Ing.; Čsl.armády 1152, 908 45 Gbely; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 141-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 141-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 01.10.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.10.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 01.10.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 01.10.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 01.10.2021 Typ Doručené
1f Sprievodný list 01.10.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.10.2021 Typ Doručené
2a Opis 08.10.2021 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 08.10.2021 Typ Doručené
2c Anotácia 08.10.2021 Typ Doručené
2d Výkresy 08.10.2021 Typ Doručené
2e Sprievodný list 08.10.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 08.10.2021 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.10.2021 Typ Platba
PUV 141-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku