Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 140-2019
(11)  Utility Model Number  9277 
(21)  Application Number  140-2019 
(22)  Application Date  24.09.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  25.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  25.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  30.07.2021 
(51)  International Patent Classification  G09B 23/18  H05K 1/18   
(54)  Title  Elektronická senzorová doska 
(57)  Abstract  Elektronická senzorová doska s vodivými dráhami plošných spojov je obojstrannou doskou plošných spojov, pričom na hornej strane dosky plošných spojov je na jednom okraji umiestnená prvá konektorová lišta (1) a druhá konektorová lišta (2) a na protiľahlom okraji je umiestnená tretia konektorová lišta (3) a štvrtá konektorová lišta (4), ktorých kontakty (16) vyčnievajú zo spodnej strany dosky plošných spojov. Plocha medzi prvými až štvrtými konektorovými lištami (1, 2, 3, 4) na hornej strane dosky plošných spojov má piny, v ktorých sú osadené: dve konektorové lišty (5) RC filtra, teplotný senzor (10), prvý fotosenzor (11), konektorová lišta (13) ultrasonického senzora, senzor (12) vlhkosti a teploty, LED dióda (9), druhý fotosenzor (8), kontakty (6) servopohonu, tlačidlo (7), semafor (15) a komunikačné kontakty (14). Na hornej strane dosky plošných spojov sú umiestnené aj záložné kontakty (17). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Bakaráč Peter, Ing.; Hlavná 106, 900 52 Kuchyňa; SK;
Klaučo Martin, MSc. Ing., PhD.; Novohorská 7492/42, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Oravec Juraj, doc. Ing., PhD.; Cintorínska 17, 958 03 Partizánske 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  24.09.2023 
   Utility Model Validity maximum until  24.09.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 8/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 140-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 140-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.09.2019 Type Delivered
1a Opis 24.09.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 24.09.2019 Type Delivered
1c Výkresy 24.09.2019 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 24.09.2019 Type Delivered
1e Plná moc 24.09.2019 Type Delivered
1f Generálna plná moc 24.09.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 26.09.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.10.2019 Type Payment
4 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
4a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
5 všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.06.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 04.08.2020 Type Delivered
7a Sprievodný list 04.08.2020 Type Delivered
7b Opis 04.08.2020 Type Delivered
7c Opis 04.08.2020 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.02.2021 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 23.03.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 23.03.2021 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 23.03.2021 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.07.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Type Sent document
PUV 140-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku