Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 14-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  14-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.02.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60F 5/02  B64C 3/56  B64C 37/00   
(54)  Názov  Spôsob transformácie lietajúceho automobilu a lietajúci automobil 
(57)  Anotácia  Spôsob transformácie lietajúceho automobilu sa uskutočňuje z modu lietadla do modu automobilu a taktiež recipročne z modu automobilu do modu lietadla, pričom transformácia z modu lietadla do modu automobilu prebieha vo fázach: v prvej fáze sa otvára horný kryt (1) trupu nad centroplánom spolu s krytmi (2) listov (10) vrtule; spúšťa sa transformácia vztlakových klapiek (3) a krídeliek (4) a spúšťa sa transformácia vonkajších častí (6) horizontálnych stabilizátorov na chvostových plochách (7); v druhej fáze sa iniciuje teleskopické zasúvanie celej zostavy chvostových plôch (7) a iniciuje sa spustenie zasúvania listov (10) vrtule; v tretej fáze sa spúšťa stáčanie krídel (5) formou rotácie, pri ktorej dochádza k horizontálnej zmene uhla šípu krídla (5); v štvrtej fáze sa iniciuje rotácia krídel (5) okolo priečnej osi centroplánu, čím dochádza k zmene vertikálneho uhla nastavenia krídla (5) a spúšťa sa rotácia vonkajších častí (8) krídel (5) smerom dole okolo priečnej osi krídla (5) a taktiež sa spúšťa a dokončuje transformácia zadného nárazníka (9); v piatej fáze dochádza k spojeniu krídel (5) v rovine symetrie vozidla a v šiestej fáze dochádza k zasunutiu a zaisteniu krídel (5) v polohe určenej na modus automobilu a aj k zatvoreniu horného krytu (1) trupu nad centroplánom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AeroMobil, s.r.o.; Prípojná 5, Bratislava-Pod.Biskup. 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Urík Tomáš; Čistonek 1437, 908 41 Šaštín-Stráže 1; SK;
Hessel Patrick; Podháj 4536/133, 841 03 Bratislava 42; SK;
Gabrielli René; Karpatské námestie 13, 831 06 Bratislava 35; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.02.2026 
   Maximálna platnosť do  08.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
 
PUV 14-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 11.02.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 14-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 15.02.2022 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 15.02.2022 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 15.02.2022 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 15.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.03.2022 Typ Doručené
Opis 22.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 16.05.2022 Typ Odoslané
PUV 14-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku