Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 14-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9586 
(21)  Číslo prihlášky  14-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62H 3/12   
(54)  Názov  Nástenný držiak na bicykel 
(57)  Anotácia  Nástenný držiak na bicykel sa skladá z troch častí. Prvou časťou je hlavný držiak (1) s viditeľným logom výrobcu (2) a štyrmi montážnymi otvormi (3) na skrutky, vybavený zahnutou prednou časťou (4) na prichytenie bicykla za pedál a proti vykĺznutiu bicykla z hlavného držiaka (1) a uškom (5) na uzamknutie zaveseného bicykla v hlavnom držiaku (1). Ďalej nástenný držiak obsahuje dva kusy podporných L-profilov (6) s otvormi (7) na skrutky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GDOCK s. r. o.; Borovce 407 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bohm Marián, Mgr.; Borovce 407, 922 09 Borovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.02.2025 
   Maximálna platnosť do  04.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 14-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.02.2021 34,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.11.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.01.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 14-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 04.02.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 04.02.2021 Typ Doručené
Opis 04.02.2021 Typ Doručené
Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.02.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.02.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.04.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.05.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.09.2021 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 20.09.2021 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 21.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 25.11.2021 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.11.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 25.01.2022 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.02.2022 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 22.03.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 22.03.2022 Typ Doručené
Opis 22.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 09.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.10.2022 Typ Odoslané
PUV 14-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku