Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 14-2021
(11)  Utility Model Number  9586 
(21)  Application Number  14-2021 
(22)  Application Date  04.02.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  28.09.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  25.05.2022 
(45)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  05.09.2022 
(51)  International Patent Classification  B62H 3/12   
(54)  Title  Nástenný držiak na bicykel 
(57)  Abstract  Nástenný držiak na bicykel sa skladá z troch častí. Prvou časťou je hlavný držiak (1) s viditeľným logom výrobcu (2) a štyrmi montážnymi otvormi (3) na skrutky, vybavený zahnutou prednou časťou (4) na prichytenie bicykla za pedál a proti vykĺznutiu bicykla z hlavného držiaka (1) a uškom (5) na uzamknutie zaveseného bicykla v hlavnom držiaku (1). Ďalej nástenný držiak obsahuje dva kusy podporných L-profilov (6) s otvormi (7) na skrutky. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GDOCK s. r. o.; Borovce 407 
(72)  Inventor(s)  Bohm Marián, Mgr.; Borovce 407, 922 09 Borovce; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  04.02.2025 
   Utility Model Validity maximum until  04.02.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 14-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.02.2021 34,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.11.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.01.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 14-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.02.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 04.02.2021 Type Delivered
Obrázok k anotácii 04.02.2021 Type Delivered
Opis 04.02.2021 Type Delivered
Výkresy 04.02.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 05.02.2021 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.02.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.04.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 10.05.2021 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.07.2021 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.09.2021 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 20.09.2021 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 21.09.2021 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 25.11.2021 Type Sent document
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.11.2021 Type Payment
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.01.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 25.01.2022 Type Sent document
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.02.2022 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 22.03.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci právo na riešenie 22.03.2022 Type Delivered
Opis 22.03.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 09.05.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.10.2022 Type Sent document
PUV 14-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku