Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 139-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  139-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/00   
(54)  Názov  Skúšobné filtračné testovacie zariadenie na zachytávanie aerosólov obsahujúcich škodlivé mikroorganizmy 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.; Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánova 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Boháček Štefan, Ing., PhD.; Na barine 2978/17, 841 03 Bratislava-Lamač; SK;
Chlebo Ondrej, Ing., PhD.; Beňadická 1, 851 06 Bratislava-Petržalka; SK;
Čačko Viliam, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 139-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 139-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.09.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 29.09.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 29.09.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 29.09.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 29.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.09.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.10.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.10.2021 Typ Odoslané
PUV 139-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku