Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 139-2006
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  139-2006 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.06.2006 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 7/00   
(54)  Názov  Výhybka jednokoľajovej závesnej dráhy VZD.0 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kovalík Slavomír, Ing.; Dúbravská 13/8, 971 01 Prievidza; SK;
Kovalík Tibor, Ing.; Ľ. Ondrejova 1/3, 971 01 Prievidza; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kovalík Slavomír, Ing.; Dúbravská 13/8, 971 01 Prievidza; SK;
Kovalík Tibor, Ing.; Ľ. Ondrejova 1/3, 971 01 Prievidza; SK;
Kovalík Marián, Ing.; Klinčekova 5, 971 71 Prievidza; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 139-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 139-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 13.06.2006 Typ Doručené
1a Opis 13.06.2006 Typ Doručené
1b Výkresy 13.06.2006 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.06.2006 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.12.2006 Typ Odoslané
4 Oznámenie inde neuvedené 22.01.2007 Typ Doručené
5 všeobecný referátnik 30.01.2007 Typ Odoslané
6 Doplnenie materiálov 19.02.2007 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 20.02.2007 Typ Doručené
8 rozhodnutie o prerušení konania 04.05.2007 Typ Odoslané
9 Podanie rozkladu 21.06.2007 Typ Doručené
10 predkladacia správa k rozkladu 13.07.2007 Typ Interné listy
11 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 26.07.2007 Typ Odoslané
12 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 18.09.2007 Typ Interné listy
13 protokol o rokovaní komisie 18.09.2007 Typ Interné listy
14 protokol o hlasovaní komisie 18.09.2007 Typ Interné listy
15 rozhodnutie o rozklade 25.09.2007 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 31.10.2007 Typ Doručené
16a Plná moc 31.10.2007 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku 18.01.2008 Typ Odoslané
18 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2008 Typ Platba
19 výsledok prieskumu žiadosti o pripísanie spolupôvodcu 01.04.2008 Typ Odoslané
20a Doklad o nadobud. práva na UV 03.06.2008 Typ Doručené
20b Plná moc 03.06.2008 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 16.07.2008 Typ Odoslané
22 všeobecný referátnik 08.07.2020 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 09.07.2020 Typ Doručené
23a Sprievodný list 09.07.2020 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 14.07.2020 Typ Odoslané
25 Oznámenie 21.07.2020 Typ Doručené
25a Príloha inde neuvedená 21.07.2020 Typ Doručené
26 rozhodnutie o prerušení konania 28.07.2020 Typ Odoslané
27 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.07.2020 Typ Odoslané
28 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 10.08.2020 Typ Odoslané
29 rozhodnutie o zastavení konania 30.10.2020 Typ Odoslané
PUV 139-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 07.08.2020 Kovalík Slavomír, Ing. Kovalík Slavomír, Ing.
Kovalík Tibor, Ing. Kovalík Tibor, Ing.
Kovalík Marián, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku