Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 138-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  138-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41D 13/02  A62B 17/00  A41D 27/24   
(54)  Názov  Spôsob šitia ochranných kompletov z netkaných textílií so švíkmi odolnými proti prieniku kvapalín, aerosólov a mikroorganizmov a švíky 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lukáč Peter; 5. apríla 1116/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lukáč Peter; 5. apríla 1116/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1; SK;
Fekečová Štefánia; Tajovského 15/6, 036 01 Martin 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33192826 1 LP MAN s.r.o. výlučná 19.10.2020 platná
 
PUV 138-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 138-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.07.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.07.2020 Typ Doručené
1b Opis 29.07.2020 Typ Doručené
1c Doklad preukazujúci právo na riešenie 29.07.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 29.07.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky 29.07.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 31.07.2020 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.08.2020 Typ Platba
5 rozhodnutie o vrátení preplatku 25.08.2020 Typ Odoslané
6 vnútrospisový list 26.08.2020 Typ Interné listy
7 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia 27.08.2020 Typ Odoslané
8 10 Poplatok za odklad zverejnenia prihlášky 03.09.2020 Typ Platba
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 09.10.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 09.10.2020 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 09.10.2020 Typ Doručené
10c Plná moc 09.10.2020 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 12.10.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 13.10.2020 Typ Platba
13 oznámenie o zápise licencie 20.10.2020 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 20.10.2020 Typ Doručené
14a Opis 20.10.2020 Typ Doručené
15 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.11.2020 Typ Interné listy
16 rešeršná správa 24.05.2021 Typ Interné listy
17 výsledok rešerše 07.10.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o výsledku rešerše 07.10.2021 Typ Odoslané
19 pokyn na zverejnenie PÚV 07.10.2021 Typ Interné listy
PUV 138-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku