Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 137-94
(11)  Číslo úžitkového vzoru  750 
(21)  Číslo prihlášky  137-94 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.07.1990 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  08.03.1995 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  08.03.1995 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.01.1995 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 3/40   
(54)  Názov  Zariadenie na zisťovanie stavu nepriepustnosti izolačného podložia depónií odpadov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SENSOR, družstvo pre výrobu, obchod a služby; Radlinského 47, 811 07 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nosko Vladimír, RNDr.; Pri dvore 3, 831 04 Bratislava; SK;
Andrezál Tomáš, RNDr.; Zúbekova 9, 841 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Čechvalová Dagmar, INVENTA Bratislava, Patentová a známková kancelária; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  02.07.2000 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3278-90 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.07.2000 
   Maximálna platnosť do  02.07.2000 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 08.03.1995 03/1995 FG2K
 
PUV 137-94
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 137-94
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 09.05.1994 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.05.1994 Typ Platba
3 Prepracované podlohy 24.06.1994 Typ Doručené
4 Prepracované podlohy 23.09.1994 Typ Doručené
5 pokyn na zápis PÚV 25.10.1994 Typ Interné listy
6 Doplnenie údajov 06.12.1994 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.01.1995 Typ Odoslané
8 vyžiadanie poplatku 04.01.1995 Typ Odoslané
9 Neidentifikovaný list Typ Odoslané
10 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 30.01.1995 Typ Platba
11 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 19.06.1997 Typ Doručené
12 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 20.06.1997 Typ Platba
13 90 Doplatok 27.06.1997 Typ Platba
14 predĺženie doby platnosti ÚV 10.07.1997 Typ Odoslané
15 Žiadosť o kópiu osvedčenia ÚV 22.08.2000 Typ Doručené
16 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 28.08.2000 Typ Platba
17 druhopis osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.09.2000 Typ Odoslané
18 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 04.02.2003 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 11.02.2003 Typ Odoslané
20 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 28.02.2003 Typ Platba
21 sprievodný list k výpisu z registra ÚV 03.03.2003 Typ Odoslané
PUV 137-94
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku