Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 136-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  136-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 65/00   
(54)  Názov  Kartónovacie a baliace zariadenie malorozmerných dielov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KRAMA s.r.o.; Mánesova 23/3582, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bajus Martin, Ing.; Južná 92/28, 076 22 Vojčice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Regina - PATEZNA; Plzenská 15, 040 11 Košice-Západ; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 136-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 136-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.09.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 25.09.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 25.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 25.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.09.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.10.2021 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 05.10.2021 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 05.10.2021 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 05.10.2021 Typ Doručené
4c Identifikátor osoby 05.10.2021 Typ Doručené
4d Doklad preukazujúci právo na riešenie 05.10.2021 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.10.2021 Typ Interné listy
6 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.10.2021 Typ Doručené
7 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.10.2021 Typ Platba
8 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 25.10.2021 Typ Odoslané
PUV 136-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku