Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 135-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  135-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06M 10/00   
(54)  Názov  Použitie úpravy ovčej vlny alebo výrobkov s jej obsahom na ničenie škodlivého hmyzu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Porubská Mária, doc. Ing., PhD.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Braniša Jana, Mgr., PhD.; Hlavná 28/30, 917 01 Trnava 1; SK;
Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Porubská Mária, doc. Ing., PhD.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK;
Braniša Jana, Mgr., PhD.; Hlavná 28/30, 917 01 Trnava 1; SK;
Porubský Ivan, Ing.; Tolstého 1553/9, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 135-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 135-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 24.09.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 24.09.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 24.09.2021 Typ Doručené
1e Opis 24.09.2021 Typ Doručené
1f Nároky na ochranu 24.09.2021 Typ Doručené
1g Anotácia 24.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.09.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.09.2021 Typ Platba
PUV 135-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku