Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 134-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9600 
(21)  Číslo prihlášky  134-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.04.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 19/18  G06K 19/077  G06K 19/00  G11C 11/34  H05K 3/30   
(54)  Názov  Vyberateľná pamäťová karta 
(57)  Anotácia  Opísaná je minerálna vyberateľná pamäťová karta, ktorá obsahuje inteligentný ovládací čip, pamäťový čip, procesor na riadenie toku údajov a kontakty, ktoré sú nalepené na nosné médium z odmagnetizovaného meteoritu alebo obalené odmagnetizovaným meteoritom z jednej strany alebo z oboch strán. Vyberateľná pamäťová karta môže obsahovať funkciu bezdrôtového smerovania Wi-Fi. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Butkovský Tomáš; Štefana Moyzesa 2111/11, Michalovce 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Butkovský Tomáš; Štefana Moyzesa 2111/11, Michalovce 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.09.2025 
   Maximálna platnosť do  23.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.04.2022 8/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 134-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.09.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 134-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 23.09.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 23.09.2021 Typ Doručené
Opis 23.09.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.09.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.11.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 29.11.2021 Typ Doručené
Opis 29.11.2021 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.12.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o informáciu 08.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.02.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.02.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 11.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 11.02.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 11.02.2022 Typ Interné listy
PUV 134-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku