Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 133-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  133-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2021-39307 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  22.02.2023 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09J 11/06  C09J 161/24  B27K 3/20   
(54)  Názov  Prípravok na znižovanie emisií formaldehydu pri výrobkoch drevárskeho priemyslu 
(57)  Anotácia  Opísaný je prípravok na znižovanie emisií formaldehydu pri výrobkoch drevárskeho priemyslu, ktorý v celkovom množstve 100 % hmotn. obsahuje od 5,0 % až 40 % hmotn. dusičnanu amónneho, od 5 % až 30 % hmotn. močoviny, od 0,5 % až 20 % hmotn. aspoň jednej sírnej zlúčeniny zo skupiny zahŕňajúcej ditioničitany a tiosírany alkalických kovov a tiosíran amónny a od 30 % až 50 % hmotn. vody, s prídavkom od 0,1 % až 5,0 % hmotn. čpavku, pričom ditioničitan sodný môže byť nahradený tiosíranon sodným alebo môžu byť použité súčasne v celkovom množstve od 0,5 % až 20 % hmotn. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIPO a. s.; gen. Svobodu 1069/4, Partizánske 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matyašovský Ján, Ing., PhD.; Horská 1309/59, 958 06 Partizánske; SK;
Jurkovič Peter, Ing., PhD.; J. Kráľa 653/12, 956 18 Bošany; SK;
Duchovič Peter, Ing.; Tehelná 51/16, 958 03 Partizánske 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 22.02.2023 4/2023 BA2K
 
PUV 133-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 30.10.2022 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 133-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.10.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.10.2022 Typ Doručené
Opis 24.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.11.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 26.01.2023 Typ Odoslané
PUV 133-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku