Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 133-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  133-2022 
(22)  Application Date  24.10.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  CZ2021-39307 U 
(32)  Priority Date  25.10.2021 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  C09J 11/06  C09J 161/24  B27K 3/20   
(54)  Title  Prípravok na znižovanie emisií formaldehydu pri výrobkoch drevárskeho priemyslu 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VIPO a. s.; gen. Svobodu 1069/4, Partizánske 
(72)  Inventor(s)  Matyašovský Ján, Ing., PhD.; Horská 1309/59, 958 06 Partizánske; SK;
Jurkovič Peter, Ing., PhD.; J. Kráľa 653/12, 956 18 Bošany; SK;
Duchovič Peter, Ing.; Tehelná 51/16, 958 03 Partizánske 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 133-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 30.10.2022 68,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 133-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 24.10.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 24.10.2022 Type Delivered
Opis 24.10.2022 Type Delivered
Plná moc 24.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Type Delivered
Doplnenie materiálov 09.11.2022 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Type Delivered
Plná moc 09.11.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 26.01.2023 Type Sent document
PUV 133-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku