Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 133-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  133-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ-PV č.2021 - 39 307 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09J 11/06  C09J 161/24  B27K 3/20   
(54)  Názov  Prípravok na znižovanie emisií formaldehydu pri výrobkoch drevárskeho priemyslu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIPO a. s.; gen. Svobodu 1069/4, Partizánske 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matyašovský Ján, Ing., PhD.; Horská 1309/59, 958 06 Partizánske; SK;
Jurkovič Peter, Ing., PhD.; J. Kráľa 653/12, 956 18 Bošany; SK;
Duchovič Peter, Ing.; Tehelná 51/16, 958 03 Partizánske 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor Gruber - GELE; Humenská 333/29, Košice-Západ 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 133-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 30.10.2022 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 133-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.10.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.10.2022 Typ Doručené
Opis 24.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.11.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
PUV 133-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku