Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 133-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  133-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 67/00   
(54)  Názov  Polylaktidové vlákna so zvýšenými pevnosťami a dĺžiteľnosťou 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.; Štúrova 2, 059 21 Svit; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tomčíková Zita, Ing., PhD.; Cédrová 491/10, 031 04 Liptovský Mikuláš 4; SK;
Michlík Peter, Ing., CSc.; Nová 1037/64, 058 01 Poprad 1; SK;
Krivoš Štefan, Ing.; Uherova 2910/13, 058 01 Poprad 1; SK;
Sedlák Michal; Štrbská 315, 059 39 Šuňava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 133-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 133-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.09.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.09.2021 Typ Doručené
2a Opis 29.09.2021 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 29.09.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 30.09.2021 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.10.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.10.2021 Typ Odoslané
PUV 133-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku