Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 133-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9208 
(21)  Číslo prihlášky  133-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02B 75/00   
(54)  Názov  Motor s hojdacími piestmi 
(57)  Anotácia  Konštrukcia motora môže byť v zážihovej alebo vznetovej modifikácii a pozostáva aspoň z dvoch proti sebe idúcich hojdacích piestov. Blok motora (1) je tvorený z jedného kusa, v ktorom sú nasunuté na stredové valce (10) dva hojdacie piesty (2) s tesnením. Na každej z kratších strán bloku motora (1) sú umiestnené ventily (5) nasávacieho a výfukového potrubia a spaľovacia sviečka (4) pri zážihovej modifikácii. Hojdacie piesty (2) sa pohybujú po polkruhu, na jednej strane sa pohybujú proti sebe a na druhej strane od seba. Ich stred otáčania je okolo stredových valcov (10) bloku motora (1). Ku každej strane hojdacieho piesta (2) sú pripevnené cez čap a ihličkové ložiská kľuky (7), ktoré pokračujú na kľukový hriadeľ s ozubením (6), na ktorom sú upevnené na čape kľuky (7) s ihličkovým ložiskom. Kľukový hriadeľ (6) motora (1) má ozubenie, ktoré prenáša krútiaci moment na rozvodové ozubené koleso (9), ktoré poháňa hnací hriadeľ (11) a zároveň poháňa aj vačkový hriadeľ (3) ventilov (5) nasávacej aj výfukovej sústavy. Blok motora (1) je uzavretý tesniacim vekom alebo redukčným vekom pri modifikácii stupňového usporiadania motora na pripojenie ďalšej rovnakej časti na väčší výkon motora. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Juriga Antonín; Oponice 54, 956 14 Oponice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Juriga Antonín; Oponice 54, 956 14 Oponice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.07.2024 
   Maximálna platnosť do  14.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 133-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 133-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.07.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 14.07.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.07.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.07.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.08.2020 Typ Odoslané
5 záznam z rokovania 03.09.2020 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 27.10.2020 Typ Doručené
6a Opis 27.10.2020 Typ Doručené
6b Anotácia 27.10.2020 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 27.10.2020 Typ Doručené
6d Výkresy 27.10.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.11.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 09.12.2020 Typ Doručené
8a Opis 09.12.2020 Typ Doručené
8b Výkresy 09.12.2020 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 09.12.2020 Typ Doručené
8d Anotácia 09.12.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.12.2020 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 23.01.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 23.01.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 25.01.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 23.01.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.06.2021 Typ Odoslané
PUV 133-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku