Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 132-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  132-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/00   
(54)  Názov  Zariadenie na uskutočnenie hybridných elektronických volieb 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Erdelyi Jaroslav, Ing., PhD.; Hencovská 2090/111, Hencovce;
Ceľuch Marek, Bc.; Veterná 767/31, Sečovská Polianka;
Duda Libor, Bc.; Ulica Hlavná 16/41, Trnava;
Janíková Lucia, Bc.; Fraštacká 114/27, Hlohovec;
Klenovič Denis; Ulica Konvalinková 7541/3, Trnava;
Králik Timotej, Bc.; Urbánkova ulica 905/17, Prievidza;
Slatinský Adam, Bc.; Sládkovičova 5938/66, Banská Bystrica;
Staš Matúš, Bc.; Blatnica 121;
Čičák Pavel, prof. Ing., PhD.; Bzovícka 3171/30, Bratislava-Petržalka;
Ries Michal, Dipl.-Ing., Dr. techn.; Bratislavská 243/86, Pezinok;
Kotuliak Ivan, Ing. prof., PhD.; Biskupická 12480/44B, Bratislava-Podunajské Biskupice;
Jelemenská Katarína, Ing.; Dukelská 1390/33, Modra 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 132-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 28.10.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 132-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 21.10.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.10.2022 Typ Doručené
Opis 21.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 21.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Doručené
PUV 132-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku