Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 132-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  132-2021 
(22)  Application Date  16.09.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  D03D 15/20  D03D 15/47  D03D 15/50  D03D 1/00  D02G 3/04  D06P 3/82  A41D 29/00   
(54)  Title  Tkanina na poľnú uniformu s potlačou lesného dezénu 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Tatraľan, s.r.o.; Michalská 18, 060 01 Kežmarok; SK 
(72)  Inventor(s)  Heřmanský Lukáš, Bc.; Michalská 18, 060 01 Kežmarok 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 132-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 132-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.09.2021 Type Delivered
1a Opis 16.09.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 16.09.2021 Type Delivered
1c Výkresy 16.09.2021 Type Delivered
1d Anotácia 16.09.2021 Type Delivered
1e Sprievodný list 16.09.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 16.09.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.09.2021 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.10.2021 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 12.11.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 12.11.2021 Type Sent document
PUV 132-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku