Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 132-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9150 
(21)  Číslo prihlášky  132-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60P 1/02  B60P 1/34  B62D 63/06  B62D 53/06  B62D 33/027   
(54)  Názov  Prívesný vozík s odnímateľnou ložnou plochou 
(57)  Anotácia  Prívesný vozík s odnímateľnou ložnou plochou pozostáva z odnímateľnej ložnej plochy (3), ktorá je vybavená zdvíhacími lanami (2) na zavesenie, na manipuláciu v zvislom smere a pripevnenie ložnej plochy (3) k prívesnému vozíku (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kupčák Pavol, Ing.; Moyzesova 9, 010 01 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kupčák Pavol, Ing.; Moyzesova 9, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.07.2024 
   Maximálna platnosť do  14.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 132-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 132-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.07.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 14.07.2020 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 14.07.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 14.07.2020 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 14.07.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.07.2020 Typ Doručené
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 14.07.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 21.07.2020 Typ Doručené
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.07.2020 Typ Platba
6 Odpoveď na správu úradu 27.07.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 13.11.2020 Typ Doručené
8a Anotácia 13.11.2020 Typ Doručené
8b Obrázok k anotácii 13.11.2020 Typ Doručené
8c Opis 13.11.2020 Typ Doručené
8d Nároky na ochranu 13.11.2020 Typ Doručené
8e Výkresy 13.11.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.11.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 10.12.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 10.12.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 10.12.2020 Typ Interné listy
14 Oznámenie inde neuvedené 11.01.2021 Typ Doručené
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.04.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.05.2021 Typ Odoslané
PUV 132-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku