Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 132-2019
(11)  Utility Model Number  8823 
(21)  Application Number  132-2019 
(22)  Application Date  09.09.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.08.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.03.2020 
(45)  Publication of Registration Date  03.08.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.06.2020 
(51)  International Patent Classification  A61L 2/00  A61L 2/14  G01N 21/00   
(54)  Title  Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej plazmy 
(57)  Abstract  Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva využíva nízkoteplotnú plazmu s unikajúcimi elektrónmi generovanú pri atmosférickom tlaku vo vzduchu alebo inom bežnom pracovnom plyne bez nutnosti použitia dodatočných chemických látok. Technické riešenie je využiteľné aj pre objekty dedičstva vyrobené z prírodných polymérnych materiálov citlivých na pôsobenie chemikálií, vysokých teplôt alebo vákua. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Vizárová Katarína, doc.Ing., PhD.; Nezábudková 4, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK;
Tiňo Radko, doc. Ing., PhD.; Na pasekách 19, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD.; Osuského 3/A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  09.09.2023 
   Utility Model Validity maximum until  09.09.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.03.2020 3/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.08.2020 8/2020 FG2K
 
PUV 132-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.09.2019 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 132-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Opis 09.09.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 09.09.2019 Type Delivered
1c Plná moc 09.09.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2019 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.10.2019 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 17.01.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 17.01.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 17.01.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 17.01.2020 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 11.06.2020 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2020 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.07.2020 Type Sent document
PUV 132-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku