Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 131-2020
(11)  Utility Model Number  9181 
(21)  Application Number  131-2020 
(22)  Application Date  10.07.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  09.06.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  09.06.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.05.2021 
(51)  International Patent Classification  C12G 3/04   
(54)  Title  Alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru 
(57)  Abstract  Alkoholický nápoj s obsahom najmenej 20 % obj. etanolu obsahuje výluh z koncentrátu zázvoru, výluh z koncentrátu citrónov a/alebo limetiek, med a destilát s minimálnym obsahom 25 % obj. etanolu. Pri príprave sa postupuje tak, že zmes získaná zo zázvorového koncentrátu, koncentrátu z citrónov a/alebo limetiek a medu sa zaleje destilátom s obsahom najmenej 25 % obj. etanolu, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri teplote 8 °C najmenej 5 dní, následne sa premieša, prefiltruje do viditeľnej čistoty a nechá sa sedimentovať. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HELIX Co. s.r.o.; Húskova 1291/59, 040 23 Košice-Sídlisko KVP; SK 
(72)  Inventor(s)  Slimáková Denisa, Ing.; Košické Oľšany 286, 044 42 Rozhanovce; SK;
Slimák Peter, Ing.; Húskova 1291/59, 040 23 Košice-Sídlisko KVP; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Ivan Regina - PATEZNA; Plzenská 15, 040 11 Košice-Západ; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  10.07.2024 
   Utility Model Validity maximum until  10.07.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 09.06.2021 11/2021 FG2K
 
PUV 131-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 131-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.07.2020 Type Delivered
1a Opis 10.07.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 10.07.2020 Type Delivered
1c Plná moc 10.07.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 13.07.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.07.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 31.07.2020 Type Delivered
5a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 31.07.2020 Type Delivered
5b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 31.07.2020 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.08.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 04.10.2020 Type Delivered
7a Opis 04.10.2020 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.10.2020 Type Internal Letter
9 rešeršná správa 08.12.2020 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 08.12.2020 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 09.12.2020 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 08.12.2020 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.05.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.06.2021 Type Sent document
PUV 131-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku