Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 131-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9181 
(21)  Číslo prihlášky  131-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  09.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12G 3/04   
(54)  Názov  Alkoholický nápoj obsahujúci výluh z koncentrátu zázvoru 
(57)  Anotácia  Alkoholický nápoj s obsahom najmenej 20 % obj. etanolu obsahuje výluh z koncentrátu zázvoru, výluh z koncentrátu citrónov a/alebo limetiek, med a destilát s minimálnym obsahom 25 % obj. etanolu. Pri príprave sa postupuje tak, že zmes získaná zo zázvorového koncentrátu, koncentrátu z citrónov a/alebo limetiek a medu sa zaleje destilátom s obsahom najmenej 25 % obj. etanolu, dôkladne sa premieša a nechá lúhovať pri teplote 8 °C najmenej 5 dní, následne sa premieša, prefiltruje do viditeľnej čistoty a nechá sa sedimentovať. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HELIX Co. s.r.o.; Húskova 1291/59, 040 23 Košice-Sídlisko KVP; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Slimáková Denisa, Ing.; Košické Oľšany 286, 044 42 Rozhanovce; SK;
Slimák Peter, Ing.; Húskova 1291/59, 040 23 Košice-Sídlisko KVP; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Regina - PATEZNA; Plzenská 15, 040 11 Košice-Západ; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.07.2024 
   Maximálna platnosť do  10.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 09.06.2021 11/2021 FG2K
 
PUV 131-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 131-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 10.07.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.07.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 10.07.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.07.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.07.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 31.07.2020 Typ Doručené
5a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 31.07.2020 Typ Doručené
5b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 31.07.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.08.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 04.10.2020 Typ Doručené
7a Opis 04.10.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.10.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 08.12.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 08.12.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 09.12.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 08.12.2020 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.05.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.06.2021 Typ Odoslané
PUV 131-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku