Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 130-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  130-2021 
(22)  Application Date  06.09.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification   
(54)  Title  Univerzálny prípravok na aplikáciu antikorózneho vosku do technických otvorov 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Lilko Ján, Ing., MBA; Svetlá 1, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Lilko Ján, Ing., MBA; Svetlá 1, 949 01 Nitra 1; SK;
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.; Tribečská 659/5, 949 01 Nitra 1; SK;
Baláži Juraj, Ing., PhD.; Preseľany 87, 956 12 Preseľany; SK;
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.; Nitrianska 343, 951 07 Čechynce; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 130-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 130-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.09.2021 Type Delivered
1a Opis 06.09.2021 Type Delivered
1b Výkresy 06.09.2021 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 06.09.2021 Type Delivered
1d Anotácia 06.09.2021 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 06.09.2021 Type Delivered
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.09.2021 Type Sent document
3 Odpoveď na správu úradu 20.09.2021 Type Delivered
3a Príloha inde neuvedená 20.09.2021 Type Delivered
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.09.2021 Type Sent document
5 Potvrdenie o podaní 28.09.2021 Type Delivered
6 rozhodnutie o zastaveni konania 29.10.2021 Type Sent document
PUV 130-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku