Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 130-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  130-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Univerzálny prípravok na aplikáciu antikorózneho vosku do technických otvorov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lilko Ján, Ing., MBA; Svetlá 1, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lilko Ján, Ing., MBA; Svetlá 1, 949 01 Nitra 1; SK;
Kotus Martin, doc. Ing., PhD.; Tribečská 659/5, 949 01 Nitra 1; SK;
Baláži Juraj, Ing., PhD.; Preseľany 87, 956 12 Preseľany; SK;
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.; Nitrianska 343, 951 07 Čechynce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 130-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 130-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.09.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 06.09.2021 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 06.09.2021 Typ Doručené
1d Anotácia 06.09.2021 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 06.09.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.09.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 20.09.2021 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 20.09.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.09.2021 Typ Odoslané
5 Potvrdenie o podaní 28.09.2021 Typ Doručené
PUV 130-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku