Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 129-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  129-2021 
(22)  Application Date  02.09.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B60R 21/00   
(54)  Title  Zemná kotva a ju obsahujúci zádržný systém vozidiel 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Liberty Ostrava a.s.; Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava; CZ 
(72)  Inventor(s)   
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 129-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 129-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 02.09.2021 Type Delivered
1b Opis 02.09.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.09.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.09.2021 Type Payment
4 výzva na predloženie plnej moci 13.09.2021 Type Sent document
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.09.2021 Type Internal Letter
6 Odpoveď na správu úradu 30.09.2021 Type Delivered
6a Plná moc 30.09.2021 Type Delivered
PUV 129-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku