Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 128-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8661 
(21)  Číslo prihlášky  128-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.01.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B43L 7/00  G01B 3/56  G01B 3/00   
(54)  Názov  Kombinované meradlo 
(57)  Anotácia  Opísané je kombinované meradlo, kde na príložník (2) s osadeným magnetom (2.2) je z jednej strany pripevnená feromagnetická lišta (3.1) a z druhej strany pripevnené meradlové teleso (1) s kompasom (4.5), lupou (4.6), priebežnými otvormi (12.1) a osovými otvormi (12.2), pričom na jednej odvesne meradlového telesa (1) je vytvorená lineárna meracia stupnica (10), na prepone meradlového telesa (1) je vytvorená uhlová meracia stupnica (12) a na strednú časť meradlového telesa (1) je rozoberateľne do otvoru pripevnený alebo strelkový gravitačný merací uzol (42) s čapom (42.1) a otočnou strelkou (42.2), alebo guľôčkový gravitačný merací uzol (4), na obvode ktorého je vytvorená obvodová uhlová stupnica (4.4) s kruhovým telesom (4.3), ktoré je tvorené troma kruhovými dráhami (4.2), v ktorých je voľne uložená jedna meracia guľôčka (4.1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Smolák Miroslav; Lomnická 2, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Smolák Miroslav; Lomnická 2, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.05.2024 
   Maximálna platnosť do  16.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 08/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2020 01/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 ND2K
 
PUV 128-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 128-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.05.2017 Typ Doručené
1a Opis 16.05.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.05.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 16.05.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.05.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.06.2017 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.06.2017 Typ Platba
5 Žiadosť inde neuvedená 18.08.2017 Typ Doručené
6 správa o prieskume - odbočenie 13.09.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 25.10.2017 Typ Doručené
8 rozhodnutie o priznaní práva prednosti - § 35 29.11.2017 Typ Odoslané
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.01.2018 Typ Odoslané
10 90 Poplatok 23.01.2018 Typ Platba
11 Odpoveď na správu úradu 16.03.2018 Typ Doručené
11a Opis 16.03.2018 Typ Doručené
11b Výkresy 16.03.2018 Typ Doručené
11c Nároky na ochranu 16.03.2018 Typ Doručené
11d Anotácia 16.03.2018 Typ Doručené
11e Výkresy 16.03.2018 Typ Doručené
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.04.2018 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 30.05.2018 Typ Doručené
13a Opis 30.05.2018 Typ Doručené
13b Nároky na ochranu 30.05.2018 Typ Doručené
13c Výkresy 30.05.2018 Typ Doručené
13d Anotácia 30.05.2018 Typ Doručené
13e Obrázok k anotácii 30.05.2018 Typ Doručené
14 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.06.2018 Typ Odoslané
15 záznam z rokovania 07.08.2018 Typ Interné listy
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.08.2018 Typ Doručené
17 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.10.2018 Typ Platba
18 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.10.2018 Typ Doručené
18a Plná moc 01.10.2018 Typ Doručené
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.10.2018 Typ Doručené
20 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 04.10.2018 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 17.10.2018 Typ Doručené
21a Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
22 oznámenie o zápise zmeny 19.10.2018 Typ Odoslané
23 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 19.10.2018 Typ Odoslané
24 Odpoveď na správu úradu 10.12.2018 Typ Doručené
24a Opis 10.12.2018 Typ Doručené
24b Nároky na ochranu 10.12.2018 Typ Doručené
24c Výkresy 10.12.2018 Typ Doručené
24d Anotácia 10.12.2018 Typ Doručené
24e Obrázok k anotácii 10.12.2018 Typ Doručené
25 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.12.2018 Typ Odoslané
26 Žiadosť inde neuvedená 18.01.2019 Typ Doručené
27 všeobecný referátnik 04.02.2019 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 20.02.2019 Typ Doručené
28a Opis 20.02.2019 Typ Doručené
28b Anotácia 20.02.2019 Typ Doručené
28c Nároky na ochranu 20.02.2019 Typ Doručené
28d Obrázok k anotácii 20.02.2019 Typ Doručené
28e Výkresy 20.02.2019 Typ Doručené
29 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.03.2019 Typ Odoslané
30 výzva na doplnenie identifikátora osoby 06.03.2019 Typ Odoslané
31 Odpoveď na správu úradu 13.05.2019 Typ Doručené
31a Anotácia 13.05.2019 Typ Doručené
31b Opis 13.05.2019 Typ Doručené
31c Nároky na ochranu 13.05.2019 Typ Doručené
31d Obrázok k anotácii 13.05.2019 Typ Doručené
31e Výkresy 13.05.2019 Typ Doručené
32 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.06.2019 Typ Interné listy
33 rešeršná správa 25.06.2019 Typ Interné listy
34 výsledok rešerše 25.06.2019 Typ Interné listy
35 oznámenie o výsledku rešerše 25.06.2019 Typ Odoslané
36 pokyn na zverejnenie PÚV 25.06.2019 Typ Interné listy
37 záznam o ukončení konania o PÚV 13.11.2019 Typ Interné listy
38 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.11.2019 Typ Interné listy
39 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.12.2019 Typ Odoslané
40 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 15.03.2021 Typ Doručené
41 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 22.03.2021 Typ Odoslané
42 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 08.04.2021 Typ Platba
43 predĺženie doby platnosti ÚV 09.04.2021 Typ Odoslané
PUV 128-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.10.2018 Ing. Dalibor GRUBER - GELE, patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku