Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 127-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  127-2021 
(22)  Application Date  02.09.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B29C 64/20  B33Y 30/00   
(54)  Title  Elektromagnetický spôsob prenosu signálov v 3D tlačiarňach 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ševc Dominik; Lemešany 268, 082 03 Lemešany; SK 
(72)  Inventor(s)  Ševc Dominik; Lemešany 268, 082 03 Lemešany; SK 
(74)  Attorney(s)  Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 127-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 127-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 02.09.2021 Type Delivered
1b Opis 02.09.2021 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 02.09.2021 Type Delivered
1d Anotácia 02.09.2021 Type Delivered
1e Výkresy 02.09.2021 Type Delivered
1f Plná moc 02.09.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.09.2021 Type Delivered
3 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.09.2021 Type Payment
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.09.2021 Type Delivered
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.09.2021 Type Sent document
6 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.09.2021 Type Payment
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.09.2021 Type Sent document
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.10.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 28.10.2021 Type Delivered
9a Opis 28.10.2021 Type Delivered
9b Nároky na ochranu 28.10.2021 Type Delivered
9c Anotácia 28.10.2021 Type Delivered
9d Výkresy 28.10.2021 Type Delivered
11 výsledok rešerše 23.11.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 23.11.2021 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 23.11.2021 Type Internal Letter
PUV 127-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku