Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 127-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  127-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/00   
(54)  Názov  Elektromagnetický spôsob prenosu signálov v 3D tlačiarňach 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ševc Dominik; Lemešany 268, 082 03 Lemešany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ševc Dominik; Lemešany 268, 082 03 Lemešany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 127-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 127-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 02.09.2021 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 02.09.2021 Typ Doručené
1d Anotácia 02.09.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 02.09.2021 Typ Doručené
1f Plná moc 02.09.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.09.2021 Typ Doručené
3 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.09.2021 Typ Platba
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.09.2021 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.09.2021 Typ Odoslané
6 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.09.2021 Typ Platba
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 23.09.2021 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.10.2021 Typ Odoslané
PUV 127-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku