Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 126-2007
(11)  Číslo úžitkového vzoru  4946 
(21)  Číslo prihlášky  126-2007 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.07.2007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.01.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.01.2008 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.11.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01J 1/02   
(54)  Názov  Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dostál Zdeněk, doc. Ing., PhD.; Pod slivkou 519/5, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK;
Herec Ivan, doc. Ing., PhD.; Priebežná 484/1, 031 04 Liptovský Mikuláš; SK;
Župa Ján, Ing.; 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  19.07.2014 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.07.2014 
   Maximálna platnosť do  19.07.2017 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2008 01/2008 FG2K
2 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.09.2011 09/2011 ND2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 01.04.2015 04/2015 MK2K
 
PUV 126-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 126-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 19.07.2007 Typ Doručené
1a Opis 19.07.2007 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 19.07.2007 Typ Doručené
1c Výkresy 19.07.2007 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.08.2007 Typ Platba
3 pokyn na zápis PÚV 02.11.2007 Typ Interné listy
4 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.01.2008 Typ Odoslané
5 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 08.07.2011 Typ Platba
6 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.07.2011 Typ Doručené
7 predĺženie doby platnosti ÚV 22.07.2011 Typ Odoslané
PUV 126-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku