Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 124-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  124-2021 
(22)  Application Date  27.08.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B62D 55/00   
(54)  Title  Lesný pásový pracovný stroj 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  K W D s.r.o.; Hronská 1, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Rone Rudolf, Ing.; P.J. Šafárika 2335/4, 960 01 Zvolen 1; SK;
Pancák Jozef, Ing.; Ostrá Lúka 164, 962 61 Ostrá Lúka; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 124-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 124-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.08.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 27.08.2021 Type Delivered
1b Plná moc 27.08.2021 Type Delivered
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 27.08.2021 Type Delivered
1d Opis 27.08.2021 Type Delivered
1e Nároky na ochranu 27.08.2021 Type Delivered
1f Výkresy 27.08.2021 Type Delivered
1g Anotácia 27.08.2021 Type Delivered
1h Obrázok k anotácii 27.08.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 27.08.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2021 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.09.2021 Type Internal Letter
PUV 124-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku