Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 124-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  124-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 55/00   
(54)  Názov  Lesný pásový pracovný stroj 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  K W D s.r.o.; Hronská 1, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rone Rudolf, Ing.; P.J. Šafárika 2335/4, 960 01 Zvolen 1; SK;
Pancák Jozef, Ing.; Ostrá Lúka 164, 962 61 Ostrá Lúka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 124-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 124-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.08.2021 Typ Doručené
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 27.08.2021 Typ Doručené
1d Opis 27.08.2021 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 27.08.2021 Typ Doručené
1f Výkresy 27.08.2021 Typ Doručené
1g Anotácia 27.08.2021 Typ Doručené
1h Obrázok k anotácii 27.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.08.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.09.2021 Typ Interné listy
PUV 124-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku