Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 124-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  124-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.08.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05D 7/00   
(54)  Názov  Zariadenie pre prieskum a zaznamenávanie vzdialenosti v potrubných systémoch s možnosťou záznamu obrazu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brtko Peter, Ing.; Poľnohospodárska 21, 911 06 Trenčín 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brtko Peter, Ing.; Poľnohospodárska 21, 911 06 Trenčín 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 124-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 124-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.08.2018 Typ Doručené
1a Opis 06.08.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 06.08.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 06.08.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 06.08.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.08.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.08.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 10.09.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 08.11.2018 Typ Doručené
5a Opis 08.11.2018 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 08.11.2018 Typ Doručené
5c Anotácia 08.11.2018 Typ Doručené
5d Výkresy 08.11.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.11.2018 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zastavení konania 12.02.2019 Typ Odoslané
8 záznam o vykonaní prieskumu pred zverejnením - záporný výsledok 07.02.2019 Typ Interné listy
PUV 124-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku