Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 124-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8155 
(21)  Číslo prihlášky  124-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 19/06   
(54)  Názov  Dekoratívny usmerňovač tepla 
(57)  Anotácia  Dekoratívny usmerňovač (4) tepla, na ktorého čelný povrch sú nanesené rôzne interiér ozdobujúce farebné grafické motívy, je upevnený v hornej časti výhrevného telesa (1) priamo pomocou držiakov (2) a dolných držiakov (3), ktoré sú zovreté okolo výhrevného telesa (1) ťahadlami (6) so zapustenými maticami (7). Uvedený upevňovací systém umožňuje k zostave dekoratívneho usmerňovača (4) pripevniť skrinku (10) vetracej jednotky s programovateľným režimom ovládania ohrevu, v ktorej sú umiestnené ventilátory (12), zdroj elektrického napätia (13), riadiaca jednotka (14) a svorkovnica (15). K dekoratívnemu usmerňovaču (4) tepla je možné doplniť ďalšie doplnky vrátane upevnenia televízora (35). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eštočin Peter; Ladožská 13, 040 12 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Eštočin Peter; Ladožská 13, 040 12 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Regina Ivan Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.05.2024 
   Maximálna platnosť do  19.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 ND2K
 
PUV 124-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 124-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.05.2017 Typ Doručené
1a Opis 19.05.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 19.05.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 19.05.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 19.05.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.03.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.06.2017 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.06.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 03.07.2017 Typ Doručené
6a Opis 03.07.2017 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 03.07.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 03.07.2017 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 03.07.2017 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.07.2017 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 22.08.2017 Typ Doručené
10a Opis 22.08.2017 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 22.08.2017 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 04.09.2017 Typ Doručené
11a Nároky na ochranu 04.09.2017 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.10.2017 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 09.11.2017 Typ Doručené
14a Opis 09.11.2017 Typ Doručené
14b Nároky na ochranu 09.11.2017 Typ Doručené
14c Anotácia 09.11.2017 Typ Doručené
15 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.11.2017 Typ Interné listy
16 rešeršná správa 27.11.2017 Typ Interné listy
17 výsledok rešerše 28.11.2017 Typ Interné listy
18 oznámenie o výsledku rešerše 28.11.2017 Typ Odoslané
19 pokyn na zverejnenie PÚV 27.11.2017 Typ Interné listy
20 záznam o ukončení konania o PÚV 16.05.2018 Typ Interné listy
21 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.05.2018 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2018 Typ Odoslané
23 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.05.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 11.05.2021 Typ Doručené
24 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 12.05.2021 Typ Platba
25 predĺženie doby platnosti ÚV 20.05.2021 Typ Odoslané
PUV 124-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku