Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 121-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  121-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.09.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.01.2023 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/31  A61K 31/095  A61K 31/26  A23L 33/105  A23L 19/00  A23F 3/00  C07C 331/16   
(54)  Názov  Výživové doplnky 
(57)  Anotácia  Opísané sú výživové doplnky určené pre humánnu i veterinárnu prax, ktoré obsahujú organicky viazanú síru v izotiokyanátovej forme, pričom zdrojom týchto sírnych organických látok sú klíčky a/alebo listy kapustovitých rastlín, a/alebo listy vesnovky obyčajnej. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.01.2023 2/2023 BA2K
 
PUV 121-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 07.10.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 121-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.09.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.09.2022 Typ Doručené
Opis 27.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.09.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.10.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.11.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.11.2022 Typ Doručené
Opis 21.11.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 09.12.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 09.12.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 09.12.2022 Typ Interné listy
PUV 121-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku