Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 121-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  121-2022 
(22)  Application Date  27.09.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  25.01.2023 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  A61K 36/31  A61K 31/095  A61K 31/26  A23L 33/105  A23L 19/00  A23F 3/00  C07C 331/16   
(54)  Title  Výživové doplnky 
(57)  Abstract  Opísané sú výživové doplnky určené pre humánnu i veterinárnu prax, ktoré obsahujú organicky viazanú síru v izotiokyanátovej forme, pričom zdrojom týchto sírnych organických látok sú klíčky a/alebo listy kapustovitých rastlín, a/alebo listy vesnovky obyčajnej. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(72)  Inventor(s)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.01.2023 2/2023 BA2K
 
PUV 121-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 07.10.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 121-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 27.09.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 27.09.2022 Type Delivered
Opis 27.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 27.09.2022 Type Delivered
výzva na doplnenie identifikátora osoby 27.09.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 10.10.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.11.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 21.11.2022 Type Delivered
Opis 21.11.2022 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PÚV 09.12.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 09.12.2022 Type Sent document
výsledok rešerše 09.12.2022 Type Internal Letter
PUV 121-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku