Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 121-2020
(11)  Utility Model Number  9267 
(21)  Application Number  121-2020 
(22)  Application Date  26.06.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  11.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  14.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  11.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  20.07.2021 
(51)  International Patent Classification  H02J 50/00   
(54)  Title  Zariadenie na rekonfigurovateľné elektromagnetické tienenie bezdrôtového prenosu elektrickej energie 
(57)  Abstract  Zariadenie na rekonfigurovateľné elektromagnetické tienenie bezdrôtového prenosu elektrickej energie pozostáva z rekonfigurovateľnej tieniacej matrice (1), otvorov (2) tieniacich elementov, otvorov (3) vodiacich stĺpikov, otvoru (4) nastavovacieho stĺpika a vývodiek (5). Zariadenie umožňuje testovanie rekonfigutovateľného elektromagnetického tienenia bezdrôtového prenosu elektrickej energie, jeho vyžarovania do okolia, prenášaného výkonu a aj jeho vplyvu na účinnosť celého systému vzhľadom na vzájomnú vzdialenosť vysielacej a prijímacej cievky zariadenia bezdrôtového prenosu energie. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník-Drienové; SK;
Pavelek Miroslav, Ing.; Vychylovka 843, 023 05 Nová Bystrica; SK;
Frivaldský Michal, doc. Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  26.06.2024 
   Utility Model Validity maximum until  26.06.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 121-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2020 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 121-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.06.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Opis 26.06.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 26.06.2020 Type Delivered
1c Výkresy 26.06.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 26.06.2020 Type Delivered
1e Plná moc 26.06.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.06.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.07.2020 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2020 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.09.2020 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 06.11.2020 Type Delivered
6a Sprievodný list 06.11.2020 Type Delivered
6b Nároky na ochranu 06.11.2020 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.11.2020 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 17.03.2021 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 17.03.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.08.2021 Type Sent document
PUV 121-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku