Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 12-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9323 
(21)  Číslo prihlášky  12-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 3/00   
(54)  Názov  Tyčová sonda na meranie teploty s nastaviteľnou pozíciou inštalovaných senzorov  
(57)  Anotácia  Tyčová sonda na meranie teploty s nastaviteľnou pozíciou inštalovaných senzorov pozostáva z plastového puzdra (1) s rozmermi podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie v prostredí inštalácie, do ktorého je vložená jedna alebo viacero modulárnych podložiek (2) a jedna ukončovacia podložka (5), ktoré sú vzájomne vodivo prepojené a na ktorých sú podľa potreby rozmiestnené teplotné senzory (4). Z ukončovacej podložky (5) je cez hermeticky uzavreté puzdro (1) vyvedená kabeláž (6) na pripojenie k meraciemu zariadeniu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šedivý Štefan, Ing., PhD.; Lúčna 1014/9, 014 01 Bytča 1; SK;
Gašpar Gabriel, Ing., PhD.; Rybárska 759/20, 911 01 Trenčín 1; SK;
Fabo Peter, RNDr., PhD.; Soblahov 421, 913 38 Soblahov; SK;
Farbák Matúš, Ing., PhD.; Nemocničná 1949/53, 026 01 Dolný Kubín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.02.2025 
   Maximálna platnosť do  04.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 12-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 12-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 04.02.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 04.02.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 04.02.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 04.02.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 04.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 05.02.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.02.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.04.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 05.05.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 06.05.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.08.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.09.2021 Typ Odoslané
PUV 12-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku