Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 12-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9207 
(21)  Číslo prihlášky  12-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 49/00  H02K 51/00   
(54)  Názov  Radiálna elektromagnetická prevodovka s generátorom 
(57)  Anotácia  Radiálna elektromagnetická prevodovka s generátorom je uložená v horizontálne delenej prevodovej skrini (2) a je zostavená z malého deleného bubnového kolesa (25) bez ozubenia v jednom celku s generátorom (9) uloženom na hriadeli (15). V malom delenom bubnovom kolese (25) je na vytvorenie orientovaného elektromagnetického poľa uložená cievka (21) napájaná cez usmerňovač (10) z generátora (9). Elektromagnetickou indukciou je prenášaný krútiaci moment z malého bubnového deleného kolesa (25) na veľké delené bubnové koleso (3), ktoré je podobnej konštrukcie ako malé delené bubnové koleso (25). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šupík Ladislav, Ing.; Mlynárska 38/30, 926 01 Sereď; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šupík Ladislav, Ing.; Mlynárska 38/30, 926 01 Sereď; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.02.2024 
   Maximálna platnosť do  11.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 12-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 12-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.02.2020 Typ Doručené
1a Anotácia 11.02.2020 Typ Doručené
1b Opis 11.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 11.02.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 11.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.02.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.02.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.04.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.06.2020 Typ Doručené
5a Opis 11.06.2020 Typ Doručené
5b Výkresy 11.06.2020 Typ Doručené
5c Nároky na ochranu 11.06.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 02.10.2020 Typ Doručené
8a Nároky na ochranu 02.10.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.10.2020 Typ Interné listy
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.10.2020 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 11.11.2020 Typ Doručené
11a Nároky na ochranu 11.11.2020 Typ Doručené
12 rešeršná správa 25.01.2021 Typ Interné listy
13 výsledok rešerše 25.01.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o výsledku rešerše 25.01.2021 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie PÚV 25.01.2021 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.05.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.06.2021 Typ Odoslané
PUV 12-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku