Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 119-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  119-2021 
(22)  Application Date  24.08.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B23K 20/12   
(54)  Title  Spôsob vytvárania elektrických spojov hliníkových zbernicových systémov elektrolýznych pecí zváraním trením s premiešavaním 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Výskumný ústav zváračský z.z.p.o; Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava 3; SK 
(72)  Inventor(s)  Batista Gabriel, Ing., PhD.; Nová cesta 746, 925 23 Jelka; SK;
Rovný Oliver, Ing.; Borinka 10, 900 32 Borinka; SK;
Václav Vojtech; Teslova 15, 821 02 Bratislava 2; SK 
(74)  Attorney(s)  ANIMUS patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta č. 9, P.O. Box 107, 840 05 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 119-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 119-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.08.2021 Type Delivered
1a Opis 24.08.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 24.08.2021 Type Delivered
1c Výkresy 24.08.2021 Type Delivered
1d Anotácia 24.08.2021 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 24.08.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 24.08.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2021 Type Payment
4 výzva na predloženie plnej moci 13.09.2021 Type Sent document
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.09.2021 Type Internal Letter
6 Doplnenie materiálov 27.09.2021 Type Delivered
6a Plná moc 27.09.2021 Type Delivered
7 rešeršná správa 21.10.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 21.10.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 21.10.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 21.10.2021 Type Internal Letter
PUV 119-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku