Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 118-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  118-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 2/48  C08F 2/46   
(54)  Názov  UV samosterilizačná klimatická komora na jednodňovú výrobu keramickej formy 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kuriš Michal, Ing.; Chudovská 121/13, 027 21 Žaškov; SK;
Bolibruchová Danka, prof. Ing., PhD.; Lietavská Svinná 365, 031 11 Lietavská Svinná-Babkov; SK;
Dzúrik Ivan, Mgr.; Na Sihoti 1156/7, 026 01 Dolný Kubín 1; SK;
Markovičová Lenka, Ing., PhD.; Udiča 235, 018 01 Udiča; SK;
Bruna Marek, doc. Ing., PhD.; B. S. Timravy 10, 010 08 Žilina 8; SK;
Pastirčák Richard, doc. Ing., PhD.; Zárieč Keblov 344, 013 32 Svederník; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 118-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 118-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 24.08.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.08.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 24.08.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 24.08.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 24.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.08.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.09.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.10.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 14.10.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 15.10.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 18.10.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 15.10.2021 Typ Interné listy
PUV 118-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku