Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 118-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9178 
(21)  Číslo prihlášky  118-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 49/06  B62D 53/06  G05D 17/00   
(54)  Názov  Prípravok na prichytenie snímača krútiaceho momentu a otáčok na záves traktora 
(57)  Anotácia  Prípravok na prichytenie snímača krútiaceho momentu a otáčok na záves traktora sa skladá z hlavného rámu (1), na ktorom je umiestnený pomocný rám (2), ktorý je prichytený pomocou skrutiek (21). Na hlavný rám (1) je prostredníctvom skrutiek (11) prichytený držiak (3), na ktorom je upevnený ložiskový domec (4) skrutkami (31). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krilek Jozef, doc. Ing., PhD.; Malinovského 886/20, 963 01 Krupina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krilek Jozef, doc. Ing., PhD.; Malinovského 886/20, 963 01 Krupina; SK;
Tichý Branislav, Ing.; J. C. Hronského 2, 963 01 Krupina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.06.2024 
   Maximálna platnosť do  24.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 118-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 118-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.06.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 24.06.2020 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 24.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.06.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.06.2020 Typ Platba
4 rozhodnutie o vrátení preplatku 02.07.2020 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 14.07.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.11.2020 Typ Doručené
7a Opis 12.11.2020 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 12.11.2020 Typ Doručené
7c Anotácia 12.11.2020 Typ Doručené
7d Obrázok k anotácii 12.11.2020 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 16.12.2020 Typ Doručené
8a Opis 16.12.2020 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 16.12.2020 Typ Doručené
8c Anotácia 16.12.2020 Typ Doručené
8d Obrázok k anotácii 16.12.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.12.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 12.01.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 12.01.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 12.01.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.05.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.05.2021 Typ Odoslané
PUV 118-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku