Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 117-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  117-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D   
(54)  Názov  Pracovný postup a technické riešenie na implementáciu flexibilnej a mobilnej jednotky na vykonávanie molekulárnych diagnostických LAMP testov v teréne 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MultiplexDX, s.r.o.; Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Čekan Pavol; Lesík delostrelcov 14, 080 01 Prešov 1; SK;
Szobi Adrián; Kajsa II 23, 951 41 Lužianky; SK;
Kilián Peter; Matičná 33, 831 03 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Buranovská Katarína; J. Stanislava 5, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Vojtaššáková Nina; Moyzesova 4, 058 01 Poprad 1; SK;
Lovíšek Daniel; Stred 10, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 117-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 117-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.08.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.08.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 20.08.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 20.08.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 20.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.08.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 31.08.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.09.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.09.2021 Typ Odoslané
PUV 117-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku